goalunited Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Sự nghiệp

Sự nghiệp

Sự nghiệp là một mảng quan trọng của game, và cũng rất thú vị. Để bắt đầu sự nghiệp bạn phải hoàn thành phần hướng dẫn chơi. Sau đó bạn nhận được điểm sự nghiệp trong khi chơi. (Xem danh sách đầy đủ việc cộng thưởng điểm sự nghiệp tại đây). Điểm sự nghiệp càng nhiều, trình độ sự nghiệp của bạn càng cao.

pic Để xem bạn kiếm được bao nhiêu điểm cho mỗi công việc, mở tab Sự nghiệp và chọn Tổng quan

Rất nhiều công trình trong GU liên quan đến sự nghiệp. Bạn sẽ mở khoá cho các công trình này một khi đạt trình độ sự nghiệp như yêu cầu. Vậy nên cố gắng tích luỹ càng nhiều điểm sự nghiệp sẽ đưa bạn thăng tiến nhanh hơn.

Giai đoạn đầu, chỉ cần một ít điểm sự nghiệp để lên cấp. Nhưng khi lên đến trình độ sự nghiệp càng cao, số điểm ấy càng lớn. Click vào mục Sự nghiệp để xem lại thông tin về số điểm sự nghiệp đã được tích luỹ trong những ngày vừa qua, cũng như xem về các công trình sẽ được mở khoá.


Chức năng dịch thuật có tốt và dễ hiễu không?

Yes   Bình thường   No

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No

Câu trả lời có dễ hiểu không?

Yes   Bình thường   No