goalunited Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Bàn thẻ

Bàn thẻ là nơi để lưu trữ các thẻ và coupon của bạn.

Có 2 cách để mở bàn thẻ. Bạn có thể sử dụng thanh menu ở góc trái màn hình hoặc vào Thẻ -> Bàn thẻ.

Các thẻ trong bàn thẻ được phân loại theo nhóm. Các thẻ cùng loại được gom lại với số hiển thị số thẻ bạn có. Một số thẻ có kí hiệu ổ khoá . Những thẻ đó là những thẻ từ các gói thẻ khuyến mãi hoặc các thẻ không bán được trong chợ thẻ.

Bạn sẽ thấy các ô thẻ trống. Đó là những thẻ bạn không có. Bạn có thể mua nó trên chợ thẻ

Double clicking on any of the cards (including those you do not own yet) opens the card menu and gives details about their function.


Chức năng dịch thuật có tốt và dễ hiễu không?

Yes   Bình thường   No

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No

Câu trả lời có dễ hiểu không?

Yes   Bình thường   No