goalunited Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chuyển đội bóng của mình sang giải đấu khác?

Không may là hiện tại không có cách thức nào để chuyển đội bóng của bạn từ giải đấu này sang giải đấu khác một khi đội bóng đã được tạo ra. Nếu bạn muốn thay đổi, bạn phải tạo một tài khoản mới từ đầu.

Hãy đảm bảo bạn đã mở ra trang chủ với ngôn ngữ của chính giải đấu, nếu không bạn sẽ lại rơi vào giải đấu sai một lần nữa. Nếu bạn đã lỡ mua STAR cho tài khoản cũ, bạn sẽ nhận được 1 phiếu nhận STAR sau khi xoá đội, để rồi sau đó có thể chuyển sang đội bóng mới. Chức năng dịch thuật có tốt và dễ hiễu không?

Yes   Bình thường   No

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No

Câu trả lời có dễ hiểu không?

Yes   Bình thường   No