goalunited Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Đội chính

Đội chính của bạn là lực lượng nòng cốt.Đội hình chính của bạn bao gồm tối đa 26 người, bắt đầu từ 22. Với 4 suất thêm người được kích hoạt bằng coupon đặc biệt được thưởng sau khi đạt các thành tựu hay mua trong cửa hàng vào những dịp đặc biệt. Chất lượng đội hình chính càng tốt, cơ hội chiến thắng tất nhiên sẽ càng cao.

Luôn đảm bảo rằng đội bạn luôn được duy trì ở trạng thái cân bằng, để có thể phát huy tối đa hiệu quả trong tập luyện. Với mỗi vị trí cầu thủ không nên sở hữu quá 7 người, riêng với vị trí thủ môn là 3 người, để không bị mất năng suất tập luyện.


Chức năng dịch thuật có tốt và dễ hiễu không?

Yes   Bình thường   No

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No

Câu trả lời có dễ hiểu không?

Yes   Bình thường   No