goalunited Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

GU STAR có thể trao đổi được không?

GUSTARS không được trao đổi
Chúng tôi biết rằng người chơi đôi khi muốn tặng STAR cho bạn bè và chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng điều đó không được phép. Vì thế xin vui lòng đừng yêu cầu hỗ trợ về việc chuyển khoản STAR giữa các đội bóng.

Ngoại lệ duy nhất:

  • Tạo tài khoản mới: Nếu bạn xoá tài khoản của bạn, bạn sẽ nhận được một phiếu để lưu lại số STARS và số ngày tài khoản VIP còn lại. Phiếu này được kết nối tới email đăng kí tài khoản.
  • Một khi tài khoản được xoá bạn có thể tạo tài khoản mới bằng email này và bạn sẽ nhận lại số STARS và số ngày VIP ngay khi bạn nhập đoạn code. 

 

Chức năng dịch thuật có tốt và dễ hiễu không?

Yes   Bình thường   No

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No

Câu trả lời có dễ hiểu không?

Yes   Bình thường   No