goalunited Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Thiết lập tài khoản của bạn

Dữ liệu cá nhân

DataKhi bạn tạo một tài khoản cho bạn tất cả bạn cần là một Email hợp lệ. Để nhập thông tin bạn dô home -> TT cá nhân. Ở đây bạn có thể nhập nhiều hơn thông tin về bạn, và bạn có thể quyết định thể hiện những thông tin đó cho những người quản lý khác .

Bạn cũng có thể thay đổi mật mã của bạn ở đây! Đảm bảo rằng bạn luôn có một email hợp lệ ở đây, hoặc bạn bị mất quyền truy cập vào tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể thay đổi email của bạn nến bạn nghĩ ai đó có thể có được quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

Thay đổi mật khẩu

Để thay đổi mật khẩu của bạn, bạn chọn Tab Quản lý tài khoản. Chọn mật khẩu tốt để người khác không truy cập vào tài khoản của bạn. Đừng chia sẻ mật khẩu cho bất kỳ người nào.

Nếu bạn mất mật khẩu bạn có thể thiết lập lại mật khẩu của bạn từ trang đăng nhập. Chỉ đơn giản nhấp vào thiết lập mật khẩu bên phải chỗ bạn thường xuyên nhập dữ liệu đăng nhập của bạn.

Bạn cũng có thể  bỏ đăng ký thư thông báo từ TravianGames ở đây.

Những thiết lập chung

Đồ họa

Đến home -> thiết lập để truy cập vào thiết lập tài khoản chung của bạn. Ở tab đồ họa bạn có thể cho phép/ không cho phép những thiết lập đồ họa tiên tiến. Bạn cũng có thể thay đổi thiết lập băng thông ( và chạy kiểm tra băng thông cho kết nối mạng của bạn.)

Thiết lập tin nhắn

tin nhắn tab bạn có thể thiết lập để có được tin nhắn trong game.

  • Bạn có thể đóng tin nhắn khách thăm, vô hiệu hóa quản lý khác để lại tin nhắn ở đây.
  • Bạn có thể thiết lập nếu bạn muốn nhận tin nhắn trong game khi bạn thách đấu giao hữu hoặc trận đá tập ( tự động cho phép).
  • Bạn có thể thiết lập nếu bạn muốn nhận những tin nhắn được gửi từ những sự kiện giải đấu và cập nhật sự kiện của bạn như IGMs.

Thiết lập cài đặt nhà thông thái 

Ở phần nhà thông thái bạn có thể tắt chức năng này. Tuy nhiên chúng tôi không ủng hộ điều này. Nhà thông thái sẽ cung cấp cho bạn các thông tin giá trị đôi khi bạn bỏ lỡ .


Chức năng dịch thuật có tốt và dễ hiễu không?

Yes   Bình thường   No

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No

Câu trả lời có dễ hiểu không?

Yes   Bình thường   No