goalunited Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chơi lại từ đầu

Hiện tại bạn không có lựa chọn để chơi lại từ đầu với account của mình. Lựa chọn duy nhất bạn có thể làm đó là xoá tài khoản này và tạo tài khoản mới. Khi bạn xoá đội bóng cũ, bạn nhận được 1 phiếu lưu trữ STAR để sau đó bạn có thể nhận lại vào đội bóng mới. Phiếu lưu trữ STAR chỉ có thể sử dụng khi bạn tạo tài khoản mới với cùng email đăng kí

Phải mất 48 tiếng để một tài khoản đuợc xoá hoàn toàn (sớm nhất là vào thời gian update tối ngày hôm sau). Điều này có nghĩa là bạn phải đợi cho đến khi đội cũ đã xoá mới được tạo tài khoản mới với cùng địa chỉ email. Tất nhiên cũng có thể dùng địa chỉ email khác để tạo tài khoản và đổi về địa chỉ email chính khi đội cũ đã được xoá.

Lưu ý: Nếu bạn có STARS hoặc TK VIP trong tài khoản bạn phải chờ 7 ngày để xoá tài khoản. Nếu bạn mua GU STARS vào tuần trước đó bạn phải chờ 14 ngày. Điều này sẽ giúp bảo vệ tài khoản của bạn tránh bị các tin tặc xâm nhập vào và xoá. .


Chức năng dịch thuật có tốt và dễ hiễu không?

Yes   Bình thường   No

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No

Câu trả lời có dễ hiểu không?

Yes   Bình thường   No