goalunited Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Xoá tài khoản

Để xoá một tài khoản goalunited và thông tin cá nhân, đăng nhập và vào home -> thông tin cá nhân. Rồi chọn thẻ "quản lí tài khoản".

Bạn sẽ nhận được một thư đến địa chỉ email đã đăng kí. Trong lá thư này sẽ có đường link để xác nhận việc xoá tài khoản. Sẽ mất 48 tiếng cho đến khi tài khoản được xoá hoàn toàn.

Nếu bạn có STAR trong tài khoản xoá, bạn sẽ nhận được một phiếu giữ STAR và sau đó bạn có thể nhận lại số STAR vào đội bóng mới của mình (mỗi tài khoản chỉ có thể sử dụng 1 phiếu STAR này). Tuy nhiên để ngăn cản các tin tặc có thể xâm nhập vào xoá tài khoản chúng tôi đã đưa vào thêm khoảng thời gian chờ. Tài khoản có TK VIP sẽ có 7 ngày chờ và nếu bạn vừa mua GUSTARS trong tuần trước thời gian chờ sẽ kéo dài thành 2 tuần. 
Một khi tài khoản đã được xoá bạn sẽ nhận một email có voucher code. Nếu bạn quyết định lập tài khoản mới với cùng email đăng kí bạn có thể sử dụng voucher code để lấy lại số GU STARS và số ngày TK VIP còn lại 

Hãy cẩn thận. Sau khi đã xác nhận lại việc xoá tài khoản, không có cách nào hoãn lại quá trình này nữa!


Chức năng dịch thuật có tốt và dễ hiễu không?

Yes   Bình thường   No

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No

Câu trả lời có dễ hiểu không?

Yes   Bình thường   No