goalunited Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Văn phòng

Văn phòng câu lac bộ là bộ phận quan trọng để công chúng liên lạc với câu lạc bộ của bạn. Họ sẽ cho phép bạn viết thông cáo báo chí và sau đó cho phép bạn đấu giá các cầu thủ trong thị trường chuyển nhượng.

Bạn càng mở rộng văn phòng của bạn nhiều hơn, bạn có thể mua các cầu thủ mạnh hơn.

Cấp sự nghiệp càng cao thì bạn có thể mở khoá nhiều cấp công trình hơn


Chức năng dịch thuật có tốt và dễ hiễu không?

Yes   Bình thường   No

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No

Câu trả lời có dễ hiểu không?

Yes   Bình thường   No