goalunited Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Bãi đỗ xe và Giao thông công cộng

Parking lot

Một sân vận động lớn là chưa đủ. Bạn phải đảm bảo cổ động viên có thể tới sân vận động. Nếu bạn không cung cấp bãi đỗ xe hoặc giao thông công cộng thì sân vận động của bạn sẽ vẫn không có khán giả!
Bạn cũng nên chú ý đến tình trạng của bãi đỗ xe và giao thông công cộng. Khi tình trạng hiện tại đi xuống, sức chứa cũng giảm.

pic

Mở rộng công trình làm tăng sức chứa. Cấp sự nghiệp càng cao thì bạn có thể mở khoá được nhiều công trình hơn

 


Chức năng dịch thuật có tốt và dễ hiễu không?

Yes   Bình thường   No

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No

Câu trả lời có dễ hiểu không?

Yes   Bình thường   No