goalunited Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Changelogs

Goalunited là một game đang được phát triển dần dần. Nó bao gồm việc sửa các lỗi bug, ra mắt các chức năng mới và điều chỉnh lại một số tính năng.

Tất cả các thay đổi lớn sẽ được thông báo ở phía bên phải trang đăng nhập và thường sẽ gửi kèm tin nhắn trong game. Để đọc các tin cũ bạn phải kéo chuột xuống phần tin tức phía bên trái trang đăng nhập.

Các điều chỉnh nhỏ và các lỗi bug được sửa sẽ được thông báo bởi tin hệ thống. Bạn có thể xem nó ở phía bên phải trang đăng nhập. Tin hệ thống thường chỉ hiển thị trong một thời gian ngắn.


Chức năng dịch thuật có tốt và dễ hiễu không?

Yes   Bình thường   No

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No

Câu trả lời có dễ hiểu không?

Yes   Bình thường   No