goalunited Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

HLV phó

pic

HLV phó làm tăng hiệu quả huấn luyện kỹ năng cầu thủ của bạn. HLV phó của bạn càng tốt thì việc huấn luyện cầu thủ của bạn sẽ càng hiệu quả hơn. Huấn luyện là cách duy nhất để tăng kỹ năng cầu thủ của bạn, và do đó tăng khả năng của họ trong trận đấu, và giá trị của họ.

Bạn cần xây dựng trung tâm huấn luyện để thuê HLV phó. (Sự nghiệp 11)

----

Tổng quan ban huấn luyện


Chức năng dịch thuật có tốt và dễ hiễu không?

Yes   Bình thường   No

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No

Câu trả lời có dễ hiểu không?

Yes   Bình thường   No