goalunited Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Giải đấu

Tạo lập giải đấu

Mỗi một quốc gia đều có hệ thống giải đấu của quốc gia đó. Có nghĩa là luôn luôn có một giải đấu cao nhất. Sau đó sẽ được tạo lập giống như hình kim tự tháp, với 4 giải đấu cho một giải đấu cấp cao hơn. Điều đó nghĩa là:

  • 1 giải đấu cao nhất
  • 4 giải đấu cấp 2
  • 16 giải đấu cấp 3
  • 64 giải đấu cấp 4
  • 256 giải đấu cấp 5
  • 1024 giải đấu cấp 6 và thấp hơn

Kể từ giải đấu cấp 7 thì sẽ luôn luôn có 2048 giải đấu cho cấp đó, và cũng có nghĩa là chỉ có 1 giải đấu cho mỗi giải đấu cấp cao hơn.

Mỗi giải đấu đều có 12 đội. Các trận đấu được thi đấu 2 lượt. Điều đó có nghĩa là mỗi đội sẽ chơi với các đội khác trong giải đấu của mình 2 trận, một trận sân nhà và một trận sân khách. Các trận đấu cũng được thi đấu 2 lần trong tuần.


Chức năng dịch thuật có tốt và dễ hiễu không?

Yes   Bình thường   No

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No

Câu trả lời có dễ hiểu không?

Yes   Bình thường   No