goalunited Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Do thám cầu thủ trẻ

Do thám

Mỗi ngày bạn có thể loại bỏ một cầu thủ từ đội trẻ để nhường chỗ cho cầu thủ mới . Việc sa thải này sẽ được tự động thay thế bởi một cầu thủ cùng vị trí. Rất đơn giản bạn chọn cầu thủ từ danh sách và bấm 'sa thải' ở phía dưới cùng. Cầu thủ đấy sau đó được chuyển tới danh sách sa thải. Mọi đêm cầu thủ đứng đầu tiên trong bảng sa thải sẽ bị loại bỏ và được thay thế bằng một cầu thủ trẻ mới.

Với một tài khoản trả phí bạn có thể đưa nhiều cầu thủ vào trong danh sách sa thải những cầu thủ này sau đó sẽ được thay thế từ người này qua người khác, với tài khoản miễn phí bạn chỉ có thể đưa một cầu thủ vào danh sách.

Với việc do thám bạn có thể nhìn thấy tiềm năng của 3 cầu thủ mới cho đội trẻ của bạn sau đó chọn cầu thủ tốt nhất trong 3 cầu thủ cho vào đội của bạn. Chọn thanh 'theo dõi' trong phần đội trẻ để thấy tóm tắt về sự theo dõi này.

Ở đây bạn tìm một danh sách của tất cả các cầu thủ hiện đang trong danh sách sa thải, một danh sách đã sa thải và một danh sách đã thêm cầu thủ vào mới nhất ở đội trẻ của bạn.

Trước khi bạn bắt đầu do thám bạn phải di chuyển ít nhất một cầu thủ đến danh sách sa thải. Bạn có thể bắt đầu tìm cầu thủ tốt nhất để giữ lại. Nếu bạn tìm kiếm một cầu thủ mới cho vị trí riêng biệt bạn chắc chắn rằng bạn sa thải một cầu thủ trẻ ở vị trí trương tự với vị trí bạn cần để có thể nhận được cầu thủ phù hợp.

scouting

Ở bên phải của tổng quan theo dõi, bạn sẽ thấy 3 cầu thủ trẻ tiềm năng. Do thám sẽ cho thấy sức mạnh trung bình của họ và đưa cho bạn thấy cụ thể về tiềm năng của cầu thủ này.

Để khám phá sức mạnh trung bình của cầu thủ bạn cần phải có thẻ 'Do Thám' (thẻ Do Thám là thẻ loại thường xuyên). Kéo thẻ từ bàn thẻ vào chỗ đựng thẻ và bấm nút 'Do thám'. Bạn có lẽ phải lưu nhớ các cài đặt của bạn trước khi ban có thể làm như thế này.

Nếu bạn không hài lòng với kết quả, bạn có thể do thám tiếp 2 người dự tuyển kia để tìm ra một người tốt hơn.

Có 3 loại thẻ do thám:

Thẻ do thám  * (Thường xuyên)

  • Biết được sức mạnh trung bình của một cầu thủ trẻ
  • Sức mạnh tối thiểu là 0.6

Thẻ do thám  ** (Hiếm)

  • Biết được sức mạnh trung bình của một cầu thủ trẻ
  • Sức mạnh tối thiểu là 0.8

Thẻ do thám  *** (Vô cùng hiếm)

  • Biết được sức mạnh trung bình của một cầu thủ trẻ
  • Sức mạnh tối thiểu là 1.0
  • Hiển thị tuổi cầu thủ trẻ

Do thám cho phép bạn biết trước về tiềm năng của cầu thủ, nhưng nó sẽ không đẩy nhanh quá trình theo dõi cầu thủ trẻ.. Các cầu thủ cần đi qua tất cả các giai đoạn theo dõi như bình thường.

Bằng cách nhấn vào nút 'thêm vào đội' bạn ngay tức khắc sa thải cầu thủ trong danh sách sa thải và thay thế bằng cầu thủ đã được lựa chọn. Bạn sẽ phải chờ đến ngày hôm sau để lặp lại quy trình này. Tất nhiên không có một cầu thủ nào khác sẽ bị sa thải trong đêm hôm sau như là chỉ có thể có một cầu thủ mỗi ngày sẽ được thay thế.

Nếu bạn không chọn một trong các cầu thủ gia nhập đội trẻ ngay tức khắc,thì cầu thủ trong danh sách sa thải sẽ bị sa thải trong đợt cập nhật mỗi đêm và cầu thủ tốt nhất được do thám sẽ chuyển vào đội của bạn.


Chức năng dịch thuật có tốt và dễ hiễu không?

Yes   Bình thường   No

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No

Câu trả lời có dễ hiểu không?

Yes   Bình thường   No